Estructures de polièster refozadas PRFV La durabilitat del material no es veurà afectada per ambients humits, salins, àcids o per la contaminació atmosfèrica. La reducció de pes facilitarà la manipulació i el muntatge del material en espais de treball...

Llegir més